Χρηματοδότηση για ιδιώτες

Στην Λαζανάς μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε μεταχειρισμένο γρήγορα, απλά, εύκολα και με άμεση έγκριση δανείου σε ελάχιστες ώρες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 
Η χρήση ενός χρηματοδοτικού προγράμματος Ford σας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως:

  • Προκαταβολές από 10%
  • Διάρκεια δανείων από 12 έως 60 μήνες
  • Δυνατότητα αναπροσαρμογής του αριθμού των υπολειπόμενων δόσεων και της ημερομηνίας πληρωμής τους και δυνατότητα πρόωρης προεξόφλησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δανείου 
Για την έκδοση ενός δανείου χρειάζονται τα παρακάτω απαραίτητα συνοδευτικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας δύο όψεων
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας
  • Μια ΔΕΚΟ  τελευταίου τρίμηνου χωρίς υπόλοιπο
  • Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος ή Δύο τελευταίες αποδείξεις  μηχανογραφημένης  μισθοδοσίας