Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η αγορά αυτοκινήτου είναι μια επένδυση. Η Ford – Volvo – Suzuki Λαζανάς σέβεται τα χρήματα σας και προστατεύει αυτήν την επένδυση προσφέροντας σας τα πιο ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς.

Συνοπτικά το κανονικό πρόγραμμα ασφάλισης σάς προσφέρει μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ολικής κλοπής, πυρός, θραύσης κρυστάλλων, προσωπικού ατυχήματος και ακόμα μια προνομιακή υπηρεσία: την εξυπηρέτηση του οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ο Στόχος της εταιρίας μας είναι να ανταποκρίνεται συνεχώς στις προσδοκίες των πελατών της και παράλληλα να διευρύνει τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η φιλοσοφία βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες όπως:

  • Ικανοποίηση πελατών
  • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα
  • Εναρμονισμός με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς
  • Καλλιέργεια  μακροχρόνιων σχέσεων
  • Συνεχής επένδυση στον παράγοντα άνθρωπο (ως πελάτη, συνεργάτη, υπάλληλο)

Οι αξίες μας είναι η ικανοποίηση του ασφαλισμένου, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα, η εντιμότητα και η διαφάνεια.